شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹
مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات(IT)

 

 مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات(IT)

 

یکشنبه  99/4/1 شروع امتحان: ساعت 10  پایان امتحان: ساعت12 مدارهای منطقی
دوشنبه 99/4/2 شروع امتحان:ساعت 10  پایان امتحان: ساعت12 زبان تخصصی 
سه‌شنبه 99/4/3 شروع امتحان: ساعت 10  پایان امتحان: ساعت12  اقتصاد مهندسی
چهارشنبه 99/4/4 شروع امتحان: ساعت 10  پایان امتحان: ساعت12  ریاضیات گسسته