جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
سرفصل دروس رشته های مقطع کاردانی

سرفصل دروس رشته های مقطع کاردانی

 

1 کاردانی کاردانی فنی عمران در حال بروزرسانی...
2 کاردانی کاردانی مدیریت بازرگانی ***دانلــــــــود ***
3 کاردانی کامپیوتر (نرم افزار) ***دانــــــــــــــــــــــلــــــــــود***
4 کاردانی صنایع شیمیایی **دانلــــــــــود**
5 کاردانی الکتروتکنیک(برق صنعتی) ****دانلــــود****
6 کاردانی الکترونیک (الکترونیک عمومی) ***دانــــــــــــلـــــــــــــود***