جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
سرفصل دروس رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته

سرفصل دروس رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته

 

1 کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر *داانلـــــــود.........
2 کارشناسی ناپیوسته مهندسی کنترل-ابزار دقیق در حال بروزرسانی...
3 کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق دانلـــــــــــــــــــــــود...
4 کارشناسی ناپیوسته مهندسی صنایع شیمیایی دانــــــــلـــــــــــــــــــــود...
5 کارشناسی ناپیوسته مهندسی ارتباطات و فناوری(ICT) در حال بروزرسانی...
6 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران دانلــــــــــــــــــــــــود....