جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱
سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد

سرفصل دروس مقطع کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

 

ردیف مقطع  رشته تحصیلی فایل دانلود سر فصل
1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی دانلــــــود
2 کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE) دانلــــــود
3 کارشناسی ارشد علوم تربیتی - آموزش و پرورش ابتدایی دانلـــــود