چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
انفورماتیک و سایت (It)

نتیجه تصویری برای انفورماتیک

 

 
مشخصات مسئول واحد

نام : علی
نام خانوادگی : نجفی
واحد سازمانی :  فناوری اطلاعات
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار کامپیوتر
پست سازمانی انفورماتیک و سایت - کارشناس آموزش و امور فارغ التحصیلان
   
   
   

 

 

تصویر مرتبط