دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹
تماس با ما

 

                               

آدرس دانشگاه: استان بوشهر – شهر برازجان - انتهای خیابان فردوسی - خیابان مولوی - کوچه 2 (اداره گاز سابق)

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رهجویان دانش برازجان

 

تلفن :    34243544-077

فاکس: 34243544-077

وبسایت: www.ihefrd.ac.ir