فناوری اطلاعات و آموزشی دانشگاه ره جویان دانش

نتیجه تصویری برای ‫فناوری اطلاعات it‬‎

پرسنل فناوری اطلاعات (IT)

 

سرکار خانم مهندس زال

تحصیلات: کارشناسی تکنولوژی کامپیوتر

سمت/پست سازمانی:

کارشناس آموزش - امور دانشجویی و ثبت دروس و نمرات

   

   

مهندس علی نجفی

تحصیلات: کارشناسی مهندسی نرم افزار کامپیوتر

سمت/پست سازمانی:

امور ثبت نام و فارغ التحصیلان - انفورماتیک سایت و امور دانشجویی

 

 

سرکار خانم مظفری

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی

سمت/پست سازمانی: امور فارغ التحصیلان و کارشناس برنامه ریزی