دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹
تاریخ ثبتنام و مدارک موردنیاز پذیرفته شدگان آزمون کاردانی
1399/07/23

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان آزمون کاردانی فنی و حرفه ای 

تاریخ ثبتنام و مدارک موردنیاز پذیرفته شدگان در موسسه آموزش عالی رهجویان دانش برازجان به این شرح اعلام می‌شود:

تاریخ ثبتنام در روزهای یکشنبه 1399/07/27 و دوشنبه 1399/07/28 مقرر گردیده است.

مدارک اولیه جهت ثبتنام شامل موارد زیر می‌باشد: