اطلاعیه وام شهریه دانشجویی
1398/07/08

اطلاعیــه جهت اطلاع دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی دانشگاه رهجویان دانش برازجان ریاست محترم صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم نامه شماره 8373/130 به تاریخ 24/06/98 اعلام نموده که سامانه دانشجویان از تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 فعال می باشد. لذا ضروری است کلیه متقاضیان دریافت وام دانشجویی نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه دانشجویی اقدام لازم و فوری را انجام دهند. جهت آگاهی تمام دانشجویان و اولیای گرامی آنان مبالغ وام شهریه و وام ضروری به شرح زیر جدول پیوست اعلام می‌گردد: