برنامه کلاسی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
1398/07/03

اولین جلسه کلاس های مقطع کارشناسی ارشد ، رشته مدیریت دولتی از روز پنجشنبه مورخ 11 مهرماه 1398 در محل دانشگاه برگزار میگردد.

 

حضور کلیه دانشجویان گرامی در کلاس ها الزامی می باشد.

 

 

 

 

«« زمان بندی کلاس ها »»

 

 

 

 موفق و پیروز باشید