دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹
سرفصل دروس کلیه رشته های فعال در موسسه رهجویان دانش برازجان
1398/09/25

 

سرفصل دروس کلیه رشته های فعال

موسسه رهجویان دانش برازجان

در تمامی مقاطع

(کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد)

 

 

ردیف مقطع  رشته تحصیلی فایل دانلود سر فصل
1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (گرایش منابع انسانی) *دانلود*
       
2 کارشناسی پیوسته مهندسی ایمنی **دانلود**
3 کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر (It) ***دانلود***
4 کارشناسی پیوسته مهندسی برق ***دانلود***
5 کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک دانلود...
6 کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی ****دانلود****
       
7 کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر *داانلود
8 کارشناسی ناپیوسته مهندسی کنترل-ابزار دقیق در حال بروزرسانی...
9 کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق دانلود
10 کارشناسی ناپیوسته مهندسی صنایع شیمیایی دانلود
11 کارشناسی ناپیوسته مهندسی ارتباطات و فناوری(ICT) در حال بروزرسانی...
12 کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران **دانلود**
       
13 کاردانی کاردانی فنی عمران در حال بروزرسانی...
14 کاردانی کاردانی مدیریت بازرگانی ***دانلود ***
15 کاردانی کامپیوتر (نرم افزار)

***دانلود***

16 کاردانی صنایع شیمیایی **دانلود**
17 کاردانی الکتروتکنیک(برق صنعتی) ****دانلود****
18 کاردانی الکترونیک (الکترونیک عمومی) ***دانلود***
       
19  ************** ********************  *در حال بروزرسانی...*