سرفصل دروس کلیه رشته های فعال در موسسه رهجویان دانش برازجان
1398/06/20

سرفصل دروس کلیه رشته های فعال در موسسه رهجویان دانش برازجان به شرح زیر می باشد.

جهت استفاده و سهولت در کار دانشجویان گرامی

به تفکیک هر رشته سرفصل دروس آن قرار گرفته است.

 

 

ردیف رشته مقطع سرفصل دروس
1 مدیریت دولتی (توسعه منابع انسانی) کارشناسی ارشد در حال بروزرسانی
2 مهندسی ایمنی صنعتی کارشناسی پیوسته در حال بروزرسانی
3 مهندسی برق کارشناسی پیوسته در حال بروزرسانی
4 مهندسی کامپیوتر (IT) کارشناسی پیوسته در حال بروزرسانی
5 مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته در حال بروزرسانی
6 مدیریت دولتی کارشناسی پیوسته در حال بروزرسانی
7 کاردانی فنی عمران کاردانی در حال بروزرسانی
8 کاردانی مدیریت بازرگانی کاردانی در حال بروزرسانی
9 کامیپوتر (نرم افزار) کاردانی در حال بروزرسانی
10 صنایع شیمیایی کاردانی در حال بروزرسانی
11 الکتروتکنیک (برق صنعتی) کاردانی در حال بروزرسانی
12 الکترونیک (الکترونیک عمومی) کاردانی در حال بروزرسانی
13 مهندسی کنترل ( ابزار دقیق) کارشناسی ناپیوسته در حال بروزرسانی
14 مهندسی برق ( الکترونیک) کارشناسی ناپیوسته در حال بروزرسانی
15 مهندسی کامپیوتر ( نرم افزار) کارشناسی ناپیوسته در حال بروزرسانی
16 مهندسی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته در حال بروزرسانی
17 مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (I.C.T) کارشناسی ناپیوسته در حال بروزرسانی
18 مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته در حال بروزرسانی