سرفصل دروس کلیه رشته های فعال در موسسه رهجویان دانش برازجان
1398/06/20

سرفصل دروس کلیه رشته های فعال در موسسه رهجویان دانش برازجان به شرح زیر می باشد.

جهت استفاده و سهولت در کار دانشجویان گرامی

به تفکیک هر رشته سرفصل دروس آن قرار گرفته است.

 

 

ردیف رشته مقطع سرفصل دروس
1 مدیریت دولتی (توسعه منابع انسانی) کارشناسی ارشد دانــــــلود
2 مهندسی ایمنی صنعتی کارشناسی پیوسته دانــــــلود
3 مهندسی برق کارشناسی پیوسته دانـــــــلود
4 مهندسی کامپیوتر (IT) کارشناسی پیوسته دانـــــــلود
5 مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته دانــــــلود
6 مدیریت دولتی کارشناسی پیوسته دانــــلود
7 کاردانی فنی عمران کاردانی در حال بروزرسانی
8 کاردانی مدیریت بازرگانی کاردانی در حال بروزرسانی
9 کامیپوتر (نرم افزار) کاردانی در حال بروزرسانی
10 صنایع شیمیایی کاردانی دانلــــود
11 الکتروتکنیک (برق صنعتی) کاردانی در حال بروزرسانی
12 الکترونیک (الکترونیک عمومی) کاردانی دانلـــــود
13 مهندسی کنترل ( ابزار دقیق) کارشناسی ناپیوسته دانلـــــــود
14 مهندسی برق ( الکترونیک) کارشناسی ناپیوسته در حال بروزرسانی
15 مهندسی کامپیوتر ( نرم افزار) کارشناسی ناپیوسته دانـلـــــود
16 مهندسی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته دانلــــود
17 مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (I.C.T) کارشناسی ناپیوسته در حال بروزرسانی
18 مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته در حال بروزرسانی