چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
اطلاعیه ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد - کنکور سراسری سال 99
1398/09/19

 

برابر اطلاعيـه سازمان سنجـش آمـوزش كشـور تمامي متقاضيان ادامه تحصيل در رشته مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني درمقطع كارشناسي ارشد مي توانند از تاريخ 16 لغايت 25آذرماه در پايگاه اينترنتي سازمان سنجش ثبت نام نمايند و درروزهاي پنج شنبه وجمعه مورخ 28 و 29 فروردین 1399 درآزمون شركت و پس از قبولي درآزمون رشته فوق الذكر را انتخاب نمايند.

 

 

 

درضمن تمام رشته هاي دايـر دراين موسسه درتمام مقاطع اكنون درحال پذيـرش دانشجـو مي باشد.