امروز : یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
لوگوی رسمی موسسه

b0afd355

سامانه آموزشی موسسه
کانال تلگرام موسسه

Telegram_Messenger

آرشیو اخبار دانشگاه
آدرس موسسه

2345                                                                                                     2345

 

آدرس موسسه:

استان بوشهر، شهر برازجان، خیابان فردوسی، میدان کارگر، ابتدای خیابان مولوی، کوچه2

 

 شماره تماس:

34243544 - 077           و           09177749035

 

رایانامه موسسه:

info@rdbu.ir                  و           ghalegolabi@yahoo.com

 

                            2345                                                                                                          2345