امروز : سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷
لوگوی رسمی موسسه

b0afd355

سامانه آموزشی موسسه
کانال تلگرام موسسه

Telegram_Messenger

آرشیو اخبار دانشگاه
آدرس موسسه

2345                                                                                                     2345

 

آدرس موسسه:

استان بوشهر، شهر برازجان، خیابان معلم، موسسه آموزش عالی رهجویان دانش برازجان

 

 شماره تماس:

342444050 - 077           و           09177749035

 

رایانامه موسسه:

info@rdbu.ir                  و           ghalegolabi@yahoo.com

 

                            2345                                                                                                          2345